Onsite / Online

Leagues of Code TH Summer Camp "ปี 2"

ค่ายสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น

17 - 21 เมษายน 2023

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Habour.Space@UTCC)

เริ่มต้นก้าวแรกของการเรียนเขียนโปรแกรมไปด้วยกัน

ค่ายของเราจะปูความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและเตรียมความพร้อมทุกคนให้เข้ากับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี นักเรียนจะได้เรียนรู้จากคุณครูมากประสบการณ์ผ่านการลงมือทำ พร้อมด้วยกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้มากมาย

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

นักเรียนในค่ายทุกคนที่ตรงตามเงื่อนไขของสถาบันมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในการเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่ Menorca ประเทศสเปน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามที่สถาบันกำหนด)

1 - 15 กรกฎาคม 2566 รวม 15 วัน

มูลค่าทุนละ 100,000 บาท สูงสุด 3 ทุน

เลือกคอร์สที่ตนเองสนใจ

นักเรียนทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนภาษา Python หรือ C++ โดยเนื้อหาของการเขียนโปรแกรมจะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่รูปแบบการใช้งานและเป้าหมายที่แต่ละคอร์สตั้งเอาไว้

Python

"สำหรับผู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง" เริ่มต้นเส้นทางเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดสำหรับนักเขียนโปรแกรมมือใหม่ การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะเน้นความเข้าใจพื้นฐานและการนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาชิ้นงานเป็นของตนเอง เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะนำทักษะการเขียนโปรแกรมไปใช้ในชีวิตจริง

Python

C++

Python

"สำหรับผู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง" เริ่มต้นเส้นทางเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดสำหรับนักเขียนโปรแกรมมือใหม่ การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะเน้นความเข้าใจพื้นฐานและการนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาชิ้นงานเป็นของตนเอง เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะนำทักษะการเขียนโปรแกรมไปใช้ในชีวิตจริง

Python

C++


Benefits

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากค่าย

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากค่าย

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากค่าย

  • เกียรติบัตรจากม. หอการค้าฯ และ Harbour.Space

  • วิดีโอย้อนหลังของเนื้อหาในค่ายฯ 6 เดือน

  • Workshop / แบบฝึกหัด และโจทย์ตลอดหลักสูตร

  • โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่ประเทศสเปนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Harbour.Space @UTCC

นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายแบบ onsite กับเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่จะสร้างเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนอย่างเพรียบพร้อม โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรแห่งอนาคตสำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบ และนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่

UTCC

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีและ Competitive Programming ที่จะมาสอนการเขียนโปรแกรม, ให้มุมมองเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, มอบแรงบันดาลใจ, และช่วยบ่มเพาะทักษะสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน

ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีและ Competitive Programming ที่จะมาสอนการเขียนโปรแกรม, ให้มุมมองเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, มอบแรงบันดาลใจ, และช่วยบ่มเพาะทักษะสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน

พี่กันต์ใส่หูแมวทำท่านายท่านขา

พี่กันต์

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

พี่กันต์ใส่หูแมวทำท่านายท่านขา

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

พี่กันต์

พี่เว

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

พี่เว

พี่ดิว

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

พี่ดิว

พี่เหนือ

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

พี่เหนือ

พี่โนเบล

Chief of Happiness and Well-Being

Chief of Happiness and Well-Being

พี่โนเบล

พี่เจได

Teacher Assistance

Teacher Assistance

พี่เจได

พี่เอิร์ธ

Teacher Assistance

Teacher Assistance

พี่เอิร์ธ

กำหนดการ

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ 21 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ 21 เมษายน 2566

09.00 - 09.30 น.

กิจกรรมเปิดค่าย / ภาคทฤษฎี

กิจกรรมเปิดค่ายโดย ผศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / ช่วง Warm up

09.00 - 09.30 น.

กิจกรรมเปิดค่าย / ภาคทฤษฎี

กิจกรรมเปิดค่ายโดย ผศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / ช่วง Warm up

09.30 - 12.00 น.

ภาคทฤษฎี 1 - 5

เรียนภาคทฤษฎีที่จะเสริมสร้างความรู้เพื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติและชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

09.30 - 12.00 น.

ภาคทฤษฎี 1 - 5

เรียนภาคทฤษฎีที่จะเสริมสร้างความรู้เพื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติและชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12.00 - 13.00 น.

Onsite

พักกลางวัน

มีอาหารเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เรียน Onsite

12.00 - 13.00 น.

Onsite

พักกลางวัน

มีอาหารเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เรียน Onsite

13.00 - 16.00 น.

Workshop / ภาคปฏิบัติ 1 - 5

นักเรียนจะได้ฝึกลงมือทำโจทย์ หรือสร้างผลงานด้วยตัวเองและแบบกลุ่มในช่วงบ่าย ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรม ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

13.00 - 16.00 น.

Workshop / ภาคปฏิบัติ 1 - 5

นักเรียนจะได้ฝึกลงมือทำโจทย์ หรือสร้างผลงานด้วยตัวเองและแบบกลุ่มในช่วงบ่าย ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรม ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

16.00 เป็นต้นไป

Onsite

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน / กิจกรรมปิดค่าย และมอบเกียรติบัตร

ในเย็นวันอังคารและพฤหัส ฯ จะมีการบรรยายพิเศษโดยเชี่ยวชาญทางสายเทคโนโลยีและการเขียนโค้ด, ในวันจันทร์และพุธจะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับน้อง ๆ Onsite และวันศุกร์เป็นกิจกรรมปิด มอบเกียรติบัตรและรางวัล

16.00 เป็นต้นไป

Onsite

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน / กิจกรรมปิดค่าย และมอบเกียรติบัตร

ในเย็นวันอังคารและพฤหัส ฯ จะมีการบรรยายพิเศษโดยเชี่ยวชาญทางสายเทคโนโลยีและการเขียนโค้ด, ในวันจันทร์และพุธจะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับน้อง ๆ Onsite และวันศุกร์เป็นกิจกรรมปิด มอบเกียรติบัตรและรางวัล

ค่าใช้จ่าย

รับเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น

ส่วนลด Early Bird 20% ถึงวันที่ 15 ส.ค. 2566 รีบจองก่อนที่ที่นั่งจะหมด

From Zero to Coder

Onsite

ส่วนลด 20%

ถึง 31 มีนาคม เท่านั้น

ราคาเต็ม

6,900 บาท

5,490 บาท

โอกาสรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสเปน

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน/ อาหารกลางวัน

Workshop/ โจทย์ และแบบฝึกหัด

เกียรติบัตรจาก ม.หอการค้าฯ และ Harbour.Space

วีดีโอย้อนหลังคลาส

46

ชั่วโมงเรียนและกิจกรรม

150

บาทต่อชั่วโมง

เฉพาะค่าย

Onsite

ส่วนลด 20%

ถึง 31 มีนาคม เท่านั้น

ราคาเต็ม

4,500 บาท

3,590 บาท

โอกาสรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสเปน

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน/ อาหารกลางวัน

Workshop/ โจทย์ และแบบฝึกหัด

เกียรติบัตรจาก ม.หอการค้าฯ และ Harbour.Space

วีดีโอย้อนหลังคลาส

30

ชั่วโมงเรียนและกิจกรรม

150

บาทต่อชั่วโมง

From Zero to Coder Copy

Online

ส่วนลด 20%

ถึง 31 มีนาคม เท่านั้น

ราคาเต็ม

4,600 บาท

3,690 บาท

โอกาสรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสเปน

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน/ อาหารกลางวัน

Workshop/ โจทย์ และแบบฝึกหัด

เกียรติบัตรจาก ม.หอการค้าฯ และ Harbour.Space

วีดีโอย้อนหลังคลาส

46

ชั่วโมงเรียนและกิจกรรม

100

บาทต่อชั่วโมง

เฉพาะค่าย

Onsite

ส่วนลด 20%

ถึง 31 มีนาคม เท่านั้น

ราคาเต็ม

3,000 บาท

2,400 บาท

โอกาสรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสเปน

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน/ อาหารกลางวัน

Workshop/ โจทย์ และแบบฝึกหัด

เกียรติบัตรจาก ม.หอการค้าฯ และ Harbour.Space

วีดีโอย้อนหลังคลาส

30

ชั่วโมงเรียนและกิจกรรม

100

บาทต่อชั่วโมง

รีวิวจากนักเรียน

FAQ

นักเรียนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเรียนได้

จำนวนนักเรียนต่อห้องจะเป็นอย่างไร?

รูปแบบของค่ายเป็นอย่างไร?

ต้องมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่ ถึงจะสมัครได้?

เนื้อหาภายในค่ายเป็นอย่างไร?

ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเรียน?

ในค่ายมีอะไรที่เตรียมไว้ให้บ้าง?

ต้องติดตั้งระบบอะไรบ้างเพื่อเริ่มเรียนกับ Leagues of Code TH?

รูปแบบของทุนที่ประเทศสเปน เป็นอย่างไร?

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

© Leagues of Code 2023

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

© Leagues of Code 2023

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

© Leagues of Code 2023