Onsite / Online

Leagues of Code TH Summer Camp "ปี 2"

ค่ายสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น

17 - 21 เมษายน 2023

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Habour.Space@UTCC)

เริ่มต้นก้าวแรกของการเรียนเขียนโปรแกรมไปด้วยกัน

ค่ายของเราจะปูความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและเตรียมความพร้อมทุกคนให้เข้ากับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี นักเรียนจะได้เรียนรู้จากคุณครูมากประสบการณ์ผ่านการลงมือทำ พร้อมด้วยกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้มากมาย

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่สเปน

นักเรียนในค่ายทุกคนที่ตรงตามเงื่อนไขของสถาบันมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในการเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่ Menorca ประเทศสเปน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามที่สถาบันกำหนด)

1 - 15 กรกฎาคม 2566 รวม 15 วัน

มูลค่าทุนละ 100,000 บาท สูงสุด 3 ทุน

เลือกคอร์สที่ตนเองสนใจ

นักเรียนทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนภาษา Python หรือ C++ โดยเนื้อหาของการเขียนโปรแกรมจะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่รูปแบบการใช้งานและเป้าหมายที่แต่ละคอร์สตั้งเอาไว้

Python

"สำหรับผู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง" เริ่มต้นเส้นทางเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดสำหรับนักเขียนโปรแกรมมือใหม่ การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะเน้นความเข้าใจพื้นฐานและการนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาชิ้นงานเป็นของตนเอง เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะนำทักษะการเขียนโปรแกรมไปใช้ในชีวิตจริง

Python

C++

Python

"สำหรับผู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง" เริ่มต้นเส้นทางเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดสำหรับนักเขียนโปรแกรมมือใหม่ การเรียนการสอนในคอร์สนี้จะเน้นความเข้าใจพื้นฐานและการนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาชิ้นงานเป็นของตนเอง เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะนำทักษะการเขียนโปรแกรมไปใช้ในชีวิตจริง

Python

C++

Benefits

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากค่าย

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากค่าย

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากค่าย

  • เกียรติบัตรจากม. หอการค้าฯ และ Harbour.Space

  • วิดีโอย้อนหลังของเนื้อหาในค่ายฯ 6 เดือน

  • Workshop / แบบฝึกหัด และโจทย์ตลอดหลักสูตร

  • โอกาสเข้าร่วมค่าย Summer Camp ที่ประเทศสเปนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Harbour.Space @UTCC

นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายแบบ onsite กับเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่จะสร้างเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนอย่างเพรียบพร้อม โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรแห่งอนาคตสำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบ และนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่

UTCC

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีและ Competitive Programming ที่จะมาสอนการเขียนโปรแกรม, ให้มุมมองเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, มอบแรงบันดาลใจ, และช่วยบ่มเพาะทักษะสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน

ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีและ Competitive Programming ที่จะมาสอนการเขียนโปรแกรม, ให้มุมมองเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, มอบแรงบันดาลใจ, และช่วยบ่มเพาะทักษะสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน

พี่กันต์ใส่หูแมวทำท่านายท่านขา

พี่กันต์

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

พี่กันต์ใส่หูแมวทำท่านายท่านขา

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

พี่กันต์

พี่ไอซ์นั่งเท่ ๆ ที่ค่าย

พี่ไอซ์

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17 และ 18

พี่ไอซ์นั่งเท่ ๆ ที่ค่าย

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17 และ 18

พี่ไอซ์

พี่แชมป์

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

พี่แชมป์

พี่เว

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

พี่เว

พี่ดิว

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

พี่ดิว

กำหนดการ

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ 21 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ 21 เมษายน 2566

09.00 - 09.30 น.

กิจกรรมเปิดค่าย / ภาคทฤษฎี

กิจกรรมเปิดค่ายโดย ผศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / ช่วง Warm up

09.00 - 09.30 น.

กิจกรรมเปิดค่าย / ภาคทฤษฎี

กิจกรรมเปิดค่ายโดย ผศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / ช่วง Warm up

09.30 - 12.00 น.

ภาคทฤษฎี 1 - 5

เรียนภาคทฤษฎีที่จะเสริมสร้างความรู้เพื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติและชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

09.30 - 12.00 น.

ภาคทฤษฎี 1 - 5

เรียนภาคทฤษฎีที่จะเสริมสร้างความรู้เพื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติและชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12.00 - 13.00 น.

Onsite

พักกลางวัน

มีอาหารเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เรียน Onsite

12.00 - 13.00 น.

Onsite

พักกลางวัน

มีอาหารเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เรียน Onsite

13.00 - 16.00 น.

Workshop / ภาคปฏิบัติ 1 - 5

นักเรียนจะได้ฝึกลงมือทำโจทย์ หรือสร้างผลงานด้วยตัวเองและแบบกลุ่มในช่วงบ่าย ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรม ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

13.00 - 16.00 น.

Workshop / ภาคปฏิบัติ 1 - 5

นักเรียนจะได้ฝึกลงมือทำโจทย์ หรือสร้างผลงานด้วยตัวเองและแบบกลุ่มในช่วงบ่าย ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรม ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

16.00 เป็นต้นไป

Onsite

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน / กิจกรรมปิดค่าย และมอบเกียรติบัตร

ในเย็นวันอังคารและพฤหัส ฯ จะมีการบรรยายพิเศษโดยเชี่ยวชาญทางสายเทคโนโลยีและการเขียนโค้ด, ในวันจันทร์และพุธจะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับน้อง ๆ Onsite และวันศุกร์เป็นกิจกรรมปิด มอบเกียรติบัตรและรางวัล

16.00 เป็นต้นไป

Onsite

บรรยายพิเศษ / กิจกรรมนอกห้องเรียน / กิจกรรมปิดค่าย และมอบเกียรติบัตร

ในเย็นวันอังคารและพฤหัส ฯ จะมีการบรรยายพิเศษโดยเชี่ยวชาญทางสายเทคโนโลยีและการเขียนโค้ด, ในวันจันทร์และพุธจะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับน้อง ๆ Onsite และวันศุกร์เป็นกิจกรรมปิด มอบเกียรติบัตรและรางวัล

ค่าใช้จ่าย

รับเพียง 80 ที่นั่งเท่านั้น

ส่วนลด Early Bird 20% ถึงวันที่ 24 มี.ค. 2566

รีวิวจากนักเรียน

FAQ

นักเรียนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเรียนได้

รูปแบบของค่ายเป็นอย่างไร?

ต้องมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่ ถึงจะสมัครได้?

เนื้อหาภายในค่ายเป็นอย่างไร?

ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเรียน?

จำนวนนักเรียนต่อห้องจะเป็นอย่างไร?

ในค่ายมีอะไรที่เตรียมไว้ให้บ้าง?

ต้องติดตั้งระบบอะไรบ้างเพื่อเริ่มเรียนกับ Leagues of Code TH?

รูปแบบของทุนที่ประเทศสเปน เป็นอย่างไร?

*รวมไปถึง ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ / ค่าเดินทาง / อาหารในค่าย / ที่พัก / กิจกรรม และการเรียนในค่ายทั้งหมด มูลค่ารวม 100,000 บาทต่อคน

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

© Leagues of Code 2023

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

© Leagues of Code 2023

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

© Leagues of Code 2023