Onsite

Leagues of Code AI Camp 2023

ค่ายปูพื้นฐานความรู้ในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากเริ่มต้นจนมีโมเดลเป็นของตนเอง

8 - 15 ตุลาคม 2023

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Habour.Space@UTCC)

AI คือแรงขับเคลื่อนตัวใหม่ของสังคม

ในยุคที่ AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่ผลักดันการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคม ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานและขีดจำกัดของ AI รวมถึงเราจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนามันให้ดีขึ้น ค่ายของเราจะชวนทุกคนมาเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกัน

โอกาสรับรางวัลใหญ่จาก Leagues of Code TH

โอกาสรับรางวัลใหญ่จาก Leagues of Code TH

โอกาสรับรางวัลใหญ่จาก Leagues of Code TH

โอกาสรับรางวัลใหญ่จาก Leagues of Code TH

โอกาสรับรางวัลใหญ่จาก Leagues of Code TH

Leagues of Code TH มีรางวัลพิเศษมอบให้กับนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นภายในค่าย รวมถึงสิทธิพิเศษอื่น ๆ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายทุกคน!

Keychron Keyboard

รางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

เราจะเรียนอะไรกัน

ในค่ายนักเรียนจะได้รู้ทั้งทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ Machine Learning ขั้นตอนการพัฒนา ML จากเริ่มต้นจนถึงการนำโมเดลไปใช้งาน และได้ทดลองสร้าง ML Model ของตนเองขึ้นมา

ในค่ายนักเรียนจะได้รู้ทั้งทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ Machine Learning ขั้นตอนการพัฒนา ML จากเริ่มต้นจนถึงการนำโมเดลไปใช้งาน และได้ทดลองสร้าง ML Model ของตนเองขึ้นมา

ภาคทฤษฎี

นักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับโครงสร้างของ Machine Learning, กระบวนการสร้างโมเดลและทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง ได้แก่

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • การคัดกรองและประมวลข้อมูล

 • การเลือกใช้โมเดล

 • การฝึกฝนโมเดลและประเมินผลการทำงาน

 • การนำโมเดลไปใช้งาน

ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

Web Dev

ภาคทฤษฎี

นักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับโครงสร้างของ Machine Learning, กระบวนการสร้างโมเดลและทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง ได้แก่

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • การคัดกรองและประมวลข้อมูล

 • การเลือกใช้โมเดล

 • การฝึกฝนโมเดลและประเมินผลการทำงาน

 • การนำโมเดลไปใช้งาน

ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

Web Dev


Benefits

สิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากค่าย

สิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากค่าย

สิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากค่าย

 • เกียรติบัตรจากม. หอการค้าฯ และ Harbour.Space

 • Workshop แบบฝึกหัดและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ

 • การดูแลจากคุณครูและพี่ ๆ ทีมงานอย่างใกล้ชิด

 • โอกาสรับรางวัลพิเศษจาก Leagues of Code TH

Siamaze Hostel

สำหรับคนที่จะมาค้างคืนกับเรา เราได้จัดเตรียมที่พักพร้อมอาหารเช้าซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ในช่วงเย็นและช่วงค่ำน้อง ๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมมากมายที่พี่ ๆ ทีมงานของเราได้เตรียมเอาไว้ เพราะการเรียนและการเล่นควรจะมาควบคู่กัน และไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะพี่ ๆ ทีมงานของเราจะดูแลน้อง ๆ ทุกคนเป็นอย่างดี

UTCC

ทีมของเรา

ทีมของเรา

ทีมของเราประกอบด้วยคุณครูและพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนา Machine Learning Model ทั้งในบริบทของบริษัทและภายนอกที่ทำงาน เราพร้อมจะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองของโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน

ทีมของเราประกอบด้วยคุณครูและพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนา Machine Learning Model ทั้งในบริบทของบริษัทและภายนอกที่ทำงาน เราพร้อมจะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองของโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน

พี่กันต์ใส่หูแมวทำท่านายท่านขา

พี่กันต์

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

พี่กันต์ใส่หูแมวทำท่านายท่านขา

เหรียญเงิน TOI ครั้งที่ 17

พี่กันต์

พี่เว

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

พี่เว

พี่ดิว

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 4 หลักสูตร Data Science

พี่ดิว

พี่เหนือ

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

นักศึกษาปี 3 หลักสูตร Data Science

พี่เหนือ

พี่เจได

Teacher Assistance

Teacher Assistance

พี่เจได

พี่เอิร์ธ

Teacher Assistance

Teacher Assistance

พี่เอิร์ธ

กำหนดการ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566

07.00 - 09.00 น.

ภารกิจส่วนตัวและอาหารเช้า

นักเรียนที่มาพักค้างคืนรับประทานอาหารเช้าที่ที่พักและเตรียมตัวออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

07.00 - 09.00 น.

ภารกิจส่วนตัวและอาหารเช้า

นักเรียนที่มาพักค้างคืนรับประทานอาหารเช้าที่ที่พักและเตรียมตัวออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

09.30 - 12.00 น.

การเรียนการสอนช่วงเช้า

นักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนเนื้อหาในคาบเช้า

09.30 - 12.00 น.

การเรียนการสอนช่วงเช้า

นักเรียนเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนเนื้อหาในคาบเช้า

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

มีอาหารเตรียมไว้ให้นักเรียนทุกคน

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

มีอาหารเตรียมไว้ให้นักเรียนทุกคน

13.00 - 15.30 น.

ลงทะเบียนและกิจกรรมเปิดค่าย/การเรียนการสอนช่วงบ่าย

นักเรียนเริ่มต้นลงทะเบียนในวันแรก ตามด้วยกิจกรรมเปิดค่ายโดยอาจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นักเรียนเข้าเรียนคาบบ่ายในวันถัด ๆ ไป

13.00 - 15.30 น.

ลงทะเบียนและกิจกรรมเปิดค่าย/การเรียนการสอนช่วงบ่าย

นักเรียนเริ่มต้นลงทะเบียนในวันแรก ตามด้วยกิจกรรมเปิดค่ายโดยอาจารย์ เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นักเรียนเข้าเรียนคาบบ่ายในวันถัด ๆ ไป

16.00 - 17.30 น.

เก็บของเข้าที่พัก / กิจกรรมนอกห้องเรียน

นักเรียนที่มาค้างคืนออกเดินทางไปที่ที่พักในวันแรก ในวันต่อ ๆ มานักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและการบรรยายพิเศษต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ได้จัดเตรียมไว้ให้

16.00 - 17.30 น.

เก็บของเข้าที่พัก / กิจกรรมนอกห้องเรียน

นักเรียนที่มาค้างคืนออกเดินทางไปที่ที่พักในวันแรก ในวันต่อ ๆ มานักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและการบรรยายพิเศษต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ได้จัดเตรียมไว้ให้

17.30 - 20.00 น.

ทานอาหารเย็น

นักเรียนที่มาค้างคืนแยกย้ายกันรับประทานอาหารเย็นของตนเอง (ทางค่ายไม่มีอาหารเย็นให้) ก่อนจะเดินทางกลับที่พักด้วยกัน

17.30 - 20.00 น.

ทานอาหารเย็น

นักเรียนที่มาค้างคืนแยกย้ายกันรับประทานอาหารเย็นของตนเอง (ทางค่ายไม่มีอาหารเย็นให้) ก่อนจะเดินทางกลับที่พักด้วยกัน

20.00 - 22.00 น.

กิจกรรมช่วงกลางคืน

นักเรียนที่มาค้างคืนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ เช่น เล่นบอร์ดเกม และดูภาพยนตร์

20.00 - 22.00 น.

กิจกรรมช่วงกลางคืน

นักเรียนที่มาค้างคืนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ เช่น เล่นบอร์ดเกม และดูภาพยนตร์

22.00 เป็นต้นไป

แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว

นักเรียนที่มาค้างคืนแยกย้ายกันไปทำภารกิจส่วนตัว เตรียมพร้อมสำหรับวันถัดไป

22.00 เป็นต้นไป

แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว

นักเรียนที่มาค้างคืนแยกย้ายกันไปทำภารกิจส่วนตัว เตรียมพร้อมสำหรับวันถัดไป

ค่าใช้จ่าย

รับเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Harbour.Space สนับสนุนส่วนลด 50% สำหรับนักเรียน 20 คนแรกที่มาสมัคร รีบจองก่อนที่ที่นั่งจะหมด

ออนไลน์

ออนไซต์

ค้างคืน

ออนไลน์

ออนไซต์

ค้างคืน

FAQ

นักเรียนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเรียนได้

จำนวนนักเรียนต่อห้องจะเป็นอย่างไร?

รูปแบบของค่ายเป็นอย่างไร?

ต้องมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่ ถึงจะสมัครได้?

เนื้อหาภายในค่ายเป็นอย่างไร?

ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเรียน?

ในค่ายมีอะไรที่เตรียมไว้ให้บ้าง?

ต้องติดตั้งระบบอะไรบ้างเพื่อเริ่มเรียนกับ Leagues of Code TH?

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

Line Official Account

© Leagues of Code 2024

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

Line Official Account

© Leagues of Code 2024

Leagues of Code เป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ระดับโลก

ต้องการความช่วยเหลือ?
ติดต่อเรามาได้เลย

ส่งข้อความหาเราได้ที่

Line Official Account

© Leagues of Code 2024